Bestuursleden

Stichting Volksuniversiteit Groningen
Versterking van het bestuur dat op dit moment uit drie personen bestaat. Belangrijkste uitdagingen; uitbouwen van de activiteiten en verder richting geven aan de Volksuniversiteit. versterken van de financiele positie van de organisatie om de ambities mogelijk te maken.
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: bestuur