Voorzitter

Turnstad Groningen
De vereniging is op zoek naar een daadkrachtige voorzitter met ervaring op organisatorisch en bestuurlijk vlak.  Affiniteit met de (gym)sport is een pre. Hieronder staat de taakomschrijvingen van de functie.Hoofdtaken: Vertegenwoordigt de vereniging zowel in- als extern. Leidt de bestuursvergaderingen, technische vergaderingen en de Algemene Ledenvergadering (ALV). Heeft een (mede-)beleidsbepalende taak en houdt toezicht op de uitvoering van het bepaalde beleid. Ziet toe op naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en besluiten. Heeft aandacht voor het persoonlijk functioneren van werknemers (trainers, bestuursleden, vrijwilligers, etc.). Legt en onderhoudt contacten met sportverenigingen, gemeente, gymnastiekbond en andere organisaties. Representeert het bestuur bij externe contacten en officiële gelegenheden (pr, pers).
  • Doelgroep: kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen van 4 tot 12 jaar, volwassenen
  • Activiteiten: bestuur, coaching en mentoring, organiseren en co√∂rdineren