Medewerkers voor kerkdiensten voor dak- en thuislozen

Open Hof (inloopcentrum dak- en thuislozen)
Iedere zondagavond van 18.45 - 19.30 uur is er een oecumenische viering in de kapel van de Open Hof, waar onze bezoekers naar toe kunnen. Er is een voorganger, een pianist en twee ondersteunende vrijwilligers. Deze laatsten hebben als taken: Voorafgaande aan de viering: brood smeren en koffie zetten. Tijdens de viering de voorganger ondersteunen, in overleg met de voorganger. Na de viering de kapel netjes achterlaten. Vieringvrijwilligers dienen één of twee keer per maand beschikbaar te zijn om te ondersteunen bij de vieringen.
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, volwassenen
  • Activiteiten: gastheer en gastvrouw