Medewerker fondswerving en sponsoring JOP Oosterpark

Wij(K)Werken Oosterpark
  • Uitzoeken welke fondsen er zijn die in aanmerking komen en deze aanschrijven.
  • Subsidiemogelijkheden onderzoeken en aanvragen.
  • Bedrijven in de Oosterparkwijk benaderen.
  • Voor de Club van 25 en 100, bewoners en bedrijven in de wijk benaderen die mee willen doen.
  • De contacten onderhouden.