Medewerkers buurtbeheer

Wij(k) werken Beijum

De werkzaamheden van de buurtconciërge zijn gericht op een leefbare wijk, die schoon, heel en veilig is.

  • Je bent de schakel tussen bewoners en instanties.
  • Je bent het aanspreekpunt voor wijkbewoners en omgevingsbeheer.
  • Je houdt toezicht in de brandgangen, portieken en kelders.
  • Je meldt technische storingen en onrechtmatigheden.
  • Je spreekt bewoners aan als ze iets doen wat verboden is.
  • Je ruimt zwerfvuil op en vervangt kapotte lampen in de brandgangen.
  • Je maakt rapportages en hebt hierover overleg met de corporaties.
  • Voor ouderen doe je klusjes in en om het huis.
  • Je neemt deel aan diverse overleggen en aan wijkgerichte werkzaamheden zoals Lentekriebels en wijkdagen.
  • Je doet andere werkzaamheden die ten goede komen aan de bewoners en de woonomgeving.