Leesclubbegeleider

Forum Groningen
De 7 Groninger Forum Bibliotheken organiseren wekelijks een leesclub voor laaggeletterden en anderstaligen.  De leesclub is voor mensen die beter willen leren lezen en spreken. Je leest samen een boek in eenvoudige taal en bespreekt de inhoud en de moeilijke woordjes met elkaar. Naast het gezamenlijk lezen is er ruimte voor gezelligheid.
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, volwassenen
  • Activiteiten: educatief werk