Buurtbemiddelaar Groningen

MJD Stedelijke Projecten

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenoverlast en burenconflicten zelf op te lossen. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die in tweetallen werken. Ze zijn onpartijdig en luisteren naar het verhaal van beide partijen. Buurtbemiddelaars brengen buren weer met elkaar in contact, zodat deze zelf onder begeleiding van de bemiddelaars hun conflict samen oplossen. Een bemiddelaar doet gemiddeld één bemiddeling per maand.

  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: hulpverlening en verzorging, informatie en advies, maatjeswerk en bezoekwerk