Secretaris / bestuurslid wijkraad

Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg

De functie bestaat hoofdzakelijk uit het bijstaan van de voorzitter met het voeren van correspondentie, de notulering van vergaderingen, het schrijven van jaarverslagen, het aanleveren van ingekomen stukken en het beheer van een (digitaal) archief.

Natuurlijk is het meedenken over de huidige werkzaamheden en de toekomst van de wijkraad ook een zeer belangrijk facet van de functie.