Bestuurslid wijkraad.

Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg

Verantwoordelijk voor regelmatig overleg met de stadsdeelbeheerder over Openbare Ruimte en Verkeer (groen en grijs in de wijk).

Natuurlijk is het meedenken over de huidige werkzaamheden en de toekomst van de wijkraad ook een zeer belangrijk facet van de functie.