Secretaris / bestuurslid Focusgroep OHB/UB

Wijkraad Oosterhoogebrug / Ulgersmaborg

De functie bestaat hoofdzakelijk uit het voeren van correspondentie, de notulering van vergaderingen, het aanleveren van ingekomen stukken, het beheer van een (digitaal) archief en - op termijn - fondsenwerving.

Natuurlijk is het meedenken over de huidige werkzaamheden en de toekomst van de focusgroep ook een zeer belangrijk facet van de functie.

  • Doelgroep: ouderen 55+
  • Activiteiten: administratie en kantoor, bestuur, PR en communicatie