Taalhuisvrijwilligers gezocht! (Voor doelgroep NT1)

Biblionet Gronigen

In het Taalhuis komen mensen die hun taal- of rekenvaardigheden willen ontwikkelen. Er komen deelnemers met een migratieachtergrond, maar ook met een Nederlandse achtergrond.

In het Taalhuis kijken we naar wat de hulpvraag is en hoe we ze kunnen begeleiden. Dit kan hulp zijn bij het schrijven, spreken, lezen of rekenen, maar ook heel praktisch zoals het helpen voorbereiden van een gesprek bij de dokter of het voorlezen van een boek aan hun kinderen.

Soms vindt de begeleiding plaats in groepen, maar vaak 1 op 1. Het Taalhuis heeft taalpunten in bijna iedere bibliotheek waar de deelnemers begeleidt kunnen worden. We hebben veel materiaal zoals tablets, oefenboeken, spelletjes en naslagmateriaal voor docenten. Het uitgangspunt is dat een deelnemer ongeveer 1 uur per week begeleiding in het Taalhuis. Als vrijwilliger ben je vrij om je eigen tijd en afspraken in te delen. Er is geen minimaal of maximaal aantal uren.

Wil jij de mensen begeleiden die zich bij het Taalhuis aanmelden? Of ondersteuning bieden aan de groepen of voorlichtingen die we geven? Neem contact op met de taalhuiscoƶrdinator Jint Hoeksema. We zullen erg blij zijn met je hulp!