Bezoek Coördinator

Museum Stoomgemaal

Het Museum Stoomgemaal wordt regelmatig bezocht door groepen zoals scholen.

Daarnaast maken bedrijven en organisaties gebruik van onze locatie als vergaderruimte.

Om dit goed te regelen zij wij op zoek naar een vrijwilliger die de coordinatie rond dit gebeuren op zich wil nemen.

De stichting is een vrijwilligers organisatie met 24 vrijwilligers. Het merendeel van de vrijwilligers hebben een technische achtergrond en houden zich bezig met het onderhoud van gebouw en machines. Daarnaast, het is tenslotte een werkend museum, zorgen zij er ook voor dat op geregelde tijden het gemaal in bedrijf (onder stoom) wordt gebracht.

De cöordinator is aanspreekpunt met betrekking tot het maken van afspraken voor bezoek en gebruik.

Beheert de agenda.

Zorgt dat het gebouw toegankelijk is.

Zet koffie en thee en eventueel andere zaken overeenkomstig de gemaakte afspraken.

Besteld t.b.v. de catering koek/cake, broodjes en dranken en zorgt dat deze aanwezig zijn.

Overlegd met betrekking tot de inzet van andere vrijwilligers. voor rondleidingen en presentaties

Ontvangt bezoekers