woonzorgcentrum Vredewold is op zoek naar Vrijwilligers:

Stichting Vredewold

Woonzorgcentrum Vredewold is op zoek naar een vrijwilliger die :

- met een bewoner op de duofiets wil fietsen. Bijvoorbeeld door het bos van Nienoord, Leekstermeer of het geboortehuis waar de bewoner geboren is.

- met een bewoner wil wandelen.