Notulist

Platform Toegankelijk Westerkwartier

De notulist notuleert de vergaderingen van het bestuur van Platform Toegankelijk Westerkwartier en levert deze aan het secretariaat.

Het bestuur vergadert ongeveer 1x per 6 weken in een van de gemeentehuizen in het Wersterkwartier.