Nieuwsberichten

Zeker vijftig burger-zorginitiatieven in provincie Groningen Geplaatst: 18 september 2017 Sinds 2014 is het aantal initiatieven van Groningers om in hun dorp of wijk het zorgaanbod zelf te organiseren flink gegroeid. CMO STAMM heeft onderzocht wat voor initiatieven er zoal zijn in de provi...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Vrijwilligerswerk in onze samenleving Geplaatst: 17 juli 2017 Overal in onze energieke samenleving zijn vrijwilligers, bewoners en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Op eigen initiatief, maar ook als de gemeente hen daar...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Aan de slag - Vrijwilligerswerk door bewoners van asielzoekerscentra Geplaatst: 13 juli 2017 Aan de Slag is een succesvolle methode om bewoners van asielzoekerscentra te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. In Aan de Slag werken verschillende lokale partijen met elkaar samen: bewon...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties? Geplaatst: 5 juli 2017 Voor veel vrijwilligersorganisaties bestaat de mogelijkheid om voor hun vrijwilligers een gratis VOG aan te vragen. Eén van de voorwaarden is dat het aantal vrijwilligers 70% of meer bedraagt....
Door: Servicepunt Vrijwilligerswerk Vlagtwedde
Lees meer
Vrijwilligerswerk door vluchtelingen: 10 tips Geplaatst: 23 mei 2017 Meer vluchtelingen in de Nederlandse asielopvang moeten zo snel mogelijk na aankomst in Nederland vrijwilligerswerk gaan doen om de taal te leren en de samenleving te leren kennen. Het is goed voor he...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Gezond door vrijwilligerswerk Geplaatst: 23 mei 2017 Met enige regelmaat duiken berichten op in de pers: mensen die een bijdrage aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als vrijwilliger inzetten, zijn gemiddeld gezonder en blijven dat oo...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
De waarde van vrijwillige inzet Geplaatst: 4 mei 2017 Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Dat hoef je de vrijwilligers zelf niet uit te leggen, die merken het dagelijks. Maar er zijn ook manieren om criticasters te ove...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Energie van burgers vraagt om ruimte en beleid van het kabinet Geplaatst: 28 maart 2017 Samen met haar leden en partners heeft Vereniging NOV op basis van de verkiezingsuitslagen en de partijprogramma's punten opgesteld die bij een kabinetsformatie zeker meegenomen moeten worden en ook s...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
'Werk vrijwilligers wordt steeds complexer' Geplaatst: 28 maart 2017 Nederlanders die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar met steeds ingewikkeldere problemen te maken. Armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid blijken in de praktijk vaak hand in hand te gaan, meldt vr...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Nieuw! Vrijwillig Dichtbij in beeld Geplaatst: 28 maart 2017 Lokaal Samenwerken is actueler dan ooit; decentralisaties maken dat er meer en complexere zorgvragen bij vrijwilligersorganisaties komen. Daarom werken veertien landelijke vrijwilligersorganisaties me...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Een burgerinitiatief voor iedereen: zo doe je dat! Geplaatst: 28 maart 2017 Burgers zorgen en regelen steeds meer voor elkaar. Soms zijn deze activiteiten georganiseerd in een burgerinitiatief. Deze initiatieven worden vaak door een specifieke groep hoogopgeleide, autochtone...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Hoe werkt u lokaal samen aan informele zorg? Geplaatst: 22 maart 2017 Wilt u de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in uw gemeente meer inclusief, vanuit een levensbrede context benaderen? Dan is goede (lokale) samenwerking een must. Dat bereikt u door aand...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Beursvloer levert maatschappij en bedrijven duurzame verbindingen op Geplaatst: 22 maart 2017 Op de maatschappelijke Beursvloer worden geen aandelen verhandeld maar vrijwilligerswerk – in de breedste zin van het woord. Deze vorm van matchen op lokaal niveau bestaat al bijna 20 jaar en be...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Evaluatie regeling vrijwilligerswerk in de WW (o.a. ANBI-verplichting) Geplaatst: 22 maart 2017 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Regioplan een evalutie uitgevoerd naar de regeling vrijwilligerswerk in de WW die op 1 januari 2015 is ingegaan. Een van de...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Platform BestuurdersCentraal maakt besturen aantrekkelijker Geplaatst: 16 februari 2017 Op 15 februari 2017 is in de provincie Groningen een nieuw initiatief gelanceerd voor en door bestuurders van vrijwilligersorganisaties: BestuurdersCentraal. Doel van dit platform is om de diversiteit...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
De aandacht van Khalid bij straatrestaurants Hotspot Hutspot Geplaatst: 7 december 2016 Khalid Ben Souni heeft veel meegemaakt. Te veel. Hij kent ‘de straat’ te goed. Nu is hij een van de vaste vrijwilligers van de Rotterdamse straatrestaurants Hotspot Hutspot. Zowel de straa...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Bijdragen aan samenleving maakt gezond Geplaatst: 2 december 2016 Zelfredzaamheid, sociale netwerken, contact, mantelzorg, vrijwilligerswerk, een zinvolle dagbesteding, voldoende inkomen, al deze factoren hebben invloed op zowel de ervaren als de feitelijke gezondhe...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Handleiding voor vrijwilligersbeleid in musea Geplaatst: 27 oktober 2016 In musea ligt de focus veelal op de collectie, exposities en evenementen. Toch is het belangrijk voor musea om beleidsmatig over vrijwilligersbeleid na te denken. Voor een meerderheid van de musea zij...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
20 seconden vrijwilligerswerk - Actieve bewoners hebben jouw hulp nodig Geplaatst: 12 september 2016 Op 13 september begint LSA met een campagne om de stem van bewoners in Den Haag te krijgen. En daar hebben ze jou heel hard voor nodig. Door op 13 september een golf van berichten op social media...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Zo werk je goed samen met vrijwilligers in de ouderenzorg Geplaatst: 29 augustus 2016 Ongeveer 30 professionals en oudere vrijwilligers die actief zijn in de ondersteuning en zorg voor ouderen spraken voor de zomer over verschillende uitdagingen bij het samenwerken in hun dagelijkse pr...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer