Nieuwsberichten

Folder Kwetsbare vrijwilligers Geplaatst: 23 juni 2016 Werken met kwetsbare vrijwilligers is niet zo eenvoudig. Gebruik maken van de kennis en ervaring van anderen is daarom aan te raden. Zo begint de folder 'Kwetsbare vrijwilligers', een handige folde...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Vereniging NOV: Vijf punten waar we voor strijden. Help mee! Geplaatst: 11 april 2016 Kent u een (lokale) politicus? Misschien wel meerdere? En draagt u het vrijwilligerswerk een warm hart toe? Mail of geef dan onze 5 essentiële voorstellen aan die politicus of politici. H...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Samenwerken met vrijwilligers in de zorg: 9 tips Geplaatst: 15 maart 2016 In de zorg en ondersteuning zullen beroepskrachten en vrijwilligers steeds meer met elkaar te maken krijgen. Negen tips om de samenwerking soepel te laten verlopen. Lees de tips op movisie.nl
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Onderzoek naar onderlinge hulp Geplaatst: 15 maart 2016 Mensen met een beperking waarderen de hulp van buren en vrijwilligers. Maar een blijvende oplossing is het meestal niet. Dit blijkt uit 190 diepte-interviews die de afgelopen maanden zijn gehouden in...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Kwetsbare jongere vaak geen taak voor sociale dienst Geplaatst: 15 maart 2016 Een grote groep kwetsbare jongeren maakt geen gebruik van voorzieningen die er juist zijn om ze te ondersteunen richting werk of terug naar school. Veel sociale diensten zien het niet als hun taak dez...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Participeren in vrijwilligerswerk niet eenvoudig voor kwetsbare groepen Geplaatst: 21 november 2016 Een groot deel van de kwetsbare mensen die zich bij een steunpunt vrijwilligerswerk melden om vrijwilligerswerk te gaan doen komt niet aan de bak als vrijwilliger. Dat blijkt uit een peiling van CMO S...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
5 tips voor jongerenparticipatie Geplaatst: 10 maart 2016 Overheid en organisaties hebben participatie steeds vaker hoger op de agenda staan. En dat is natuurlijk fantastisch, als de doelgroep mee mag praten over zaken die hen aangaan. Zo zien we ook dat ste...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Kamerbrief over stand van zaken maatwerkaanpak vrijwillige inzet Geplaatst: 10 maart 2016 Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) sturen de TWeede Kamer een stand-van-zakenbrief over de maatwerkaanpak met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie. Lees...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 'Sterk Vrijwilligerswerk' Geplaatst: 22 februari 2016 In maart vindt voor uw organisatie een interessante bijeenkomst 'Sterk Vrijwilligerswerk' plaats bij u in de regio. Meer informatie over deze bijeenkomst, het programma en hoe u zich kunt aanmelden st...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Vrijwilligerswerk niet stoppen voor re-integratie Geplaatst: 11 november 2015 De gemeente Utrecht moet niet langer aan bijstandsgerechtigden vragen te stoppen met hun vrijwilligerswerk. GroenLinks en de ChristenUnie in de gemeente willen dat het college gehoor geeft aan een mot...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Aan de slag! Vrijwilligerswerk voor asielzoekers Geplaatst: 11 november 2015 Samen met de asielzoekerscentra en Vrijwilligerscentra in Nijmegen en Utrecht heeft Pharos een succesformule ontwikkeld die asielzoekers op de opvanglocaties toe leidt naar vrijwilligerswerk bij maats...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Een wetenschappelijke basis onder de methode maatjesproject Geplaatst: 11 november 2015 Eén van de populairste interventies in het huidige sociale domein is die van het maatjesproject. Voor steeds meer doelen en doelgroepen worden deze projecten ontwikkeld. Maar werken ze ook? De...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Regels rond vrijwilligerswerk als tegenprestatie Geplaatst: 25 september 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat de...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Kamervragen over Regeling WW en Vrijwilligerswerk Geplaatst: 10 september 2015 De nieuwe regeling WW en Vrijwilligerswerk is vanaf 1 januari 2015 in werking. Omdat Vereniging NOV twijfels had over de regeling, die gebaseerd is op een belastingmaatregel, is er een meldpunt ingest...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Nieuwe financiering voor lokale initiatieven Geplaatst: 10 september 2015 Initiatieven die via crowdfunding lokale ontmoetingen tussen mensen willen versterken, maken kans op een bijdrage tot €2.500 van het VSBfonds. Het fonds en crowdfundingplatform Voor je Buurt...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Communicatie met gemeente loopt uitstekend! Geplaatst: 10 september 2015 Jaap Boer, coördinator VIP Stadskanaal, over de tegenprestatie. Op 20 augustus 2015 hebben we coördinator Jaap Boer een aantal vragen voorgelegd over de bijdrage van het VrijwilligersInfo...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Sympatiek, bevlogen en lekker goedkoop Geplaatst: 20 april 2015 Bezuinigingen slaan gaten in de zorg. De overheid zoekt de oplossingbij de vrijwilliger. Maar is dat realistisch? Lees meer in het artikel
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Verantwoord en veilig vrijwilligers op je land Geplaatst: 17 maart 2015 Wie is verantwoordelijk voor vrijwilligers in de natuur en hoe laat je hen veilig werken? Onder meer deze vragen worden beantwoord in een uitgave van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren....
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Opgelegde wederkerigheid en zelfregie: hoe gaat dat samen? Geplaatst: 26 januari 2015   Ze zijn allebei deze maand ingegaan: de nieuwe participatiewet en de Wmo 2015. Maar hoe gaan de zelfredzaamheid en eigen regie uit de Wmo samen met de verplichte tegenprestatie uit de particip...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Verplicht vrijwilligerswerk: ervaringen van bijstandsclienten Geplaatst: 19 januari 2015 Bijstandsclienten in Nederland zijn in toenemende mate verplicht om een tegenprestatie voor hun uitkering te leveren. Een deel van hen doet min of meer verplicht vrijwilligerswerk. Wat betekent vrijwi...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer