Nieuwsberichten

Gemeenten bepalen of lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties betaalbaar blijft Geplaatst: 29 mei 2014 Per 1 juli gaat de Wet Markt en Overheid definitief in werking. In de wet staan gedragsregels voor gemeenten en andere overheden die goederen of diensten zelf of via overheidsbedrijven op de markt aan...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
(Ook) goede ideeen maken kans op Meer dan handen vrijwilligers... Geplaatst: 29 mei 2014 Op 8 december reikt Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, de Meer dan handen vrijwilligersprijzen uit. Met deze prijzen zet hij inspirerende voorbeelden in het zonnetje én spreekt hij zijn...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Overleg over vrijwilligerswerk met een WW-uitkering positief Geplaatst: 29 mei 2014 Inmiddels komen er signalen uit het hele land dat het UWV mensen met een WW-uitkering de voet dwars zet wanneer zij vrijwilligerswerk willen doen. Het overleg dat Vereniging NOV met het ministerie van...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
VOG wordt zelden geweigerd Geplaatst: 30 april 2014 Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) worden maar zelden geweigerd. In 2013 werden er 740.000 aanvragen ingediend voor zo’n verklaring die werkgevers of organisaties kunnen eisen van nieuwe mede...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Scholen moeten doorgaan met maatschappelijke stages Geplaatst: 30 april 2014 Wat het paradepaardje van de door het kabinet bejubelde ‘participatiesamenleving’ had kunnen zijn, is niet meer: de verplichte maatschappelijke stage voor middelbare scholieren wordt afges...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Kinderen, mij een zorg! - instructie voor vrijwilligers Geplaatst: 30 april 2014 In de gratis instructie 'Kinder, mij een zorg!' leren vrijwilligers signalen van kinderen in de knel herkennen. De instructie is bedoeld voor vrijwilligers die kinderen/tieners begeleiden in sportieve...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Asscher: strenge regels UWV kunnen op de schop Geplaatst: 31 maart 2014 Maandag 3 maart was er naar aanleiding van een artikel in de Telegraaf veel media-aandacht voor het UWV dat vrijwilligerswerk dwarsboomt. Minister Asscher heeft via media laten weten dat wat hem betre...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Wat een collegeprogramma minimaal moet omvatten Geplaatst: 31 maart 2014 Na de gemeenteraadsverkiezingen gaan de lokale winnaars aan de slag om een College van B&W te vormen. Vereniging NOV heeft alle fracties advies gegeven over wat een goed Collegeprogramma minimaal...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers Geplaatst: 31 maart 2014 De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Daarom ontwikkelde Zorg Beter met Vrijwilligers een Toolkit om de inzet va...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
08-04 Iets terug doen voor een uitkering Geplaatst: 31 maart 2014 Een economische crisis leidt tot meer werklozen. Logisch. Je zou een stijgende barmhartigheid verwachten met de baanloze pechvogels die tijdelijk gebruikmaken van ons sociale vangnet, maar dat is niet...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Traject Stimuleren van Actief Burgerschap en Zelforganisatie Geplaatst: 31 maart 2014 In regionale werkateliers en trainingen aan de slag met state-of-the-art kennis over beproefde interventies. Kunt u als gemeente eigenlijk wel burgers activeren en zelforganisatie bevorderen? Of is di...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en gemeenten: wat zijn voorwaarden voor succes? Geplaatst: 31 maart 2014 Er wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers. Om te zorgen voor mensen die dat nodig hebben, of om een publieke voorziening zoals een zwembad in stand te houden. Ook vergroot vrijwilliger...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld Geplaatst: 11 maart 2014 Graag willen we alle vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties vragen mee te doen aan onze speciale lobbyactie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Het is de bedoeling dat overal...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten? Geplaatst: 11 maart 2014 Vrijwilligerswerk staat prominent op de agenda van politiek en beleid. Vooral in het gemeentelijk zorg- en welzijnsbeleid zijn de verwachtingen hoog. Kunnen we inderdaad grote delen van zorg en welzij...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Nieuwsbrief VAPE Geplaatst: 16 februari 2014 Het tweejarige project VAPE is een lerend partnerschap in het Europese subsidieprogramma Lifelong Learning (Grundtvig). VAPE staat voor Volunteering in Central, East and West Europe, Volunteering A Pa...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
MAS niet meer verplicht Geplaatst: 6 februari 2014 De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar 2015-2016 niet meer verplicht. De regeringspartijen VVD en PvdA spraken dat af in het regeerakkoord. 4 februari is hierover gesproken in de Tweede Kam...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Ben jij geschikt als zorgvrijwilliger? Doe de check! Geplaatst: 8 januari 2015 420.000 mensen werken als vrijwilliger in de zorg; maar er zijn meer vrijwilligers nodig. Als zorgvrijwilliger kun je actief zijn in gezinnen, bij jongeren met een handicap, bij ouderen met dementie,...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Kunnen we dat wel aan vrijwilligers overlaten? Geplaatst: 24 januari 2014 In het nog lopende onderzoek van Platform31 naar de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals wordt duidelijk dat de verschuiving van taken richting vrijwilligers de nodige fricties en spanni...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Feiten en cijfers over Vrijwillige Inzet Geplaatst: 10 december 2013 Exacte gegevens over het aantal vrijwilligers in Nederland zijn lastig te geven omdat de cijfers per onderzoek wisselen, afhankelijk van de vraagstelling en timing van het onderzoek. Volgens het CBS...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Tegenprestatie in de praktijk Geplaatst: 10 december 2013 'Ik vind het positief dat de bijstandsgerechtigde ook zelf ideeën aandraagt. Of dat de gemeenten keuzemogelijkheden bieden voor het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten als tegen...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer