Nieuwsberichten

Goud bezig van start! Geplaatst: 18 juli 2013 De eerste afleveringen van Goud bezig zijn op tv geweest! Goud bezig is een serie over vrijwilligers in onze provincie. Vrijwilligers komen uit alle lagen van de bevolking en je vindt ze in allerlei o...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Meer rendement met de vrijwilligerscentrale Geplaatst: 9 juli 2013 Vrijwilligers en hun organisaties lijken een onuitputtelijke bron voor oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Door de intrinsieke motivatie van vrijwilligers en het zelforganiserend vermogen v...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Samenspel met vrijwilligers verbeteren met aansprekend materiaal Geplaatst: 9 juli 2013 Zorg Beter met Vrijwilligers ontwikkelde, met subsidie van Fonds NutsOhra, gratis instructiemateriaal voor zorgorganisaties om de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers te verbeteren....
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Spelregels maatschappelijke stage als facultatief programmaonderdeel Geplaatst: 9 juli 2013 Het ministerie van OCW heeft het voornemen om maatschappelijke stage met ingang van het schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht te stellen. Scholen beslissen vanaf dan zelf of zij maatschap...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Zorg op een nieuwe manier: wijkpilot van Vilans Geplaatst: 22 juni 2013 Meer ouderen die zelfstandig blijven wonen, minder middelen, meer uitgaan van eigen kracht en onderlinge hulp en meer inzet van technologische hulpmiddelen. Zorg en ondersteuning zijn flink aan het ve...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Nieuwe website: beleidenvrijwilligerswerk.nl Geplaatst: 22 juni 2013 Overal in onze samenleving zijn vrijwilligers en hun organisaties actief voor doelen die zij zelf belangrijk en nodig vinden. Vrijwilligers, mensen die zich graag met hart en ziel inzetten voor een an...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) Geplaatst: 23 mei 2013 Vrijwilligerswerk achter de bar van je organisatie is hartstikke goed en belangrijk werk! Om als barvrijwilliger aan de slag te gaan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet minimaal 1...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Nieuwsbrief VAPE Geplaatst: 17 maart 2013 Het tweejarige project VAPE is een lerend partnerschap in het Europese subsidieprogramma Lifelong Learning (Grundtvig). VAPE staat voor Volunteering in Central, East and West Europe, Volunteering A Pa...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Wat motiveert vrijwilligers? Binnen VAPE leren landen van elkaar Geplaatst: 29 januari 2013 Op 21 en 22 november kwamen professionals en vrijwilligers uit negen landen naar de stad Groningen om met elkaar te werken aan het thema “wat motiveert vrijwilligers?” Het tweejarige proje...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
College Vrijwilligerswerk en Civil Society door prof. dr. Lucas Meijs Geplaatst: 8 november 2012 De films zijn gemaakt door Gert Jaap Wiegers in opdracht van CMO Groningen. Het congres was een samenwerking tussen CMO Groningen, Partoer CMO Fryslân, STAMM CMO en Vereniging NOV.
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Provincie Groningen geeft vrijwilligerswerk extra aandacht Geplaatst: 17 oktober 2014 De provincie Groningen gaat meer eigen verantwoordelijkheid vragen van burgers op het gebied van zorg en welzijn. Vrijwilligerswerk en de mantelzorg krijgen extra aandacht. De provincie wil initia...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Geslaagd congres Reuring in het vrijwilligerswerk Geplaatst: 6 november 2012 Dinsdag 30 oktober organiseerde het project Europe for Volunteers (E4V) samen met Vereniging NOV een landelijk congres vrijwilligerswerk over strategisch (mee)bewegen met een keur van bewegingen:...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Vrijwilligersorganisaties Stad steeds beter ondersteund Geplaatst: 2 oktober 2012     Vrijwilligersorganisaties in de stad worden steeds meer ondersteund op het gebied van wet- en regelgeving. Verder is er een goed functionerende vrijwilligersvacaturebank van Stie...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Miljoenen voor vrijwilligers natuur- en landschapsbeheer Geplaatst: 2 juli 2012 Staatssecretaris Bleker (EL&I) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in zowel 2012 als 2013 € 2 miljoen beschikbaar is voor vrijwilligers die werken aan natuur- en landschapsbeheer. V...
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer
Bekijk de film vrijwilligerswerk in Groningen Geplaatst: 7 december 2011
Door: Vrijwilligersgroningen.nl
Lees meer