Je kunt bij de steuninstellingen terecht met alle vragen over je plannen en ideeën voor grote of kleine projecten. We helpen je graag met vragen over subsidiemogelijkheden, mogelijke samenwerkingspartners, je locatie, trainingen en workshops voor je vrijwilligers, bedenk het maar… Wij denken met je mee en zoeken samen met jou naar een antwoord of oplossing.

Groninger Dorpen

Groninger Dorpen draagt met advies, kennis, maatwerk en ondersteuning bij aan het versterken van de leefbaarheid in de dorpen, en aan vitale dorpshuizen en dorps(belangen)verenigingen.

Bezoek website Path 2

Huis voor de Sport Groningen

Huis voor de Sport Groningen | Blijf bewegen!

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen.

Bezoek website Path 2

CMO STAMM

CMO STAMM is hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe.

Bezoek website Path 2

KultuurLoket

Adviseert en ondersteunt cultureel Groningen

KultuurLoket is met advies en ondersteuning de verbindende schakel tussen amateurs, professionals en instellingen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren in de provincie Groningen.

Bezoek website Path 2


Heb je een heel goed idee over vrijwillige inzet, of kun je als vrijwilligersorganisatie wel wat steun gebruiken? Neem dan contact op met Marike Broekema, projectleider van Vrijwilligers Groningen, via hallo@vrijwilligersgroningen.nl.