Secretaris

Platform Toegankelijk Westerkwartier

Verzorgt met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het bestuur van het Platform. Verzending van uitnodigingen, agenda's en onderliggende stukken voor vergaderingen en overleggen. Archivering: verwerking ducumenten, van ingekomen en uitgaande post, planning van vergaderingen en overleggen. Het realiseren van een jaarplan en een jaarverslag samen met de voorzitter.