Vrijwilliger Dagbesteding

BCM ouderenzorg

Bij BCM Ouderenzorg hebben wij twee dagbestedingen met elk hun eigen huiskamer, op deze huiskamers komen cliënten met verschillende achtergronden samen om hier de dag door te brengen. Ons doel is het bieden van dagstructuur, een warme maaltijd, gezelligheid en de contacten onderling.

Cliënten komen naar onze dagbestedingen om verschillende redenen. De meest voorkomende reden is om zo lang mogelijk de eigen regie te behouden, zelfstandig te kunnen blijven wonen en te ontlasten van de mantelzorgers en familieleden.

Op de dagbestedingen koken we gezammelijk elke dag en bieden we passende activiteiten aan.

We zoeken op dit moment vrijwilligers voor de:

Dinsdagochtend, woensdagochtend en -middag, donderdagochtend en middag.

Dit zal zijn van 9:00 tot 13:00 uur en van 13:00 tot 16:00 uurvoor de werkzaamheden:

  • De activiteitenbegeleider ondersteunen tijdens de koffie/thee momenten en de warme maaltijden
  • Gezamelijk activiteiten ondernemen op de dagbesteding of helpen bij uitstapjes met de bus.
  • Samen met een cliënt een stukje wandelen

Heb jij intresse? Meld je dan snel aan!

Wij nodigen jou graag uit voor een intakegesprek, na een proefperiode hebben wij een evaluatie en krijg je eventueel jouw vrijwilligerscontract. BCM Ouderenzorg.