Algemene medewerker breed inzetbaar

zavie
Onderwerpen waar we ons op dit moment gezamenlijk mee bezig houden zijn bijvoorbeeld mobiliteit, het VN-verdrag handicap en de zichtbaarheid van onze achterban. We organiseren informatieve bijeenkomsten in de provincie Groningen. We gaan in gesprek met zorgaanbieders, beleidsmakers en verzekeraar. We doen onderzoek naar de ervaringen en wensen van inwoners in onze provincie. We doen allerlei projecten om de positie van onze achterban te verbeteren.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen 55+
  • Activiteiten: informatie en advies, organiseren en coördineren, PR en communicatie