Taaldocent bij inburgeringslessen

OBS de Schakel

– het oefenen met spreken in kleine groepjes

– het bespreken van het huiswerk

– het uitleggen van eenvoudige regels van onze taal mbv een boek

– het praten over de Nederlandse cultuur

– het oefenen met het schrijven van een persoonlijk kaartje e.d.