Assistent dagopvang dementie Bernlef

Saaksumborg
Bernlef is een zorgcentrum voor 100 ouderen. Bernlef staat vlak gezellige winkelcentrum in Paddepoel. Bijzonder is dat Bernlef allerlei zorgvoorzieningen heeft waar ook omwonenden gebruik van maken. De medewerkers op de groep assisteren. Helpen me de activiteiten me de deelnemers. Helpen bij het koffiedrinken, eten, klaarzetten en afruimen. Spullen klaarzetten en weeropruimen. Andere hand- en spandiensten of activiteiten met deelnemers.
  • Doelgroep: ouderen 55+
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, huishoudelijk werk, hulpverlening en verzorging