Maatje voor verpleeghuisbewoner.

Zorggroep Groningen, locatie Maartenshof

De sociale contacten, vooral de individuele aandacht naar de cliënt en de gezelligheid staan hierbij voorop.
Activiteiten kunnen ook zijn:

  • Koffie verzorgen.
  • Wandelen.
  • Samen spelletjes spelen.
  • Helpen koken of andere hand- en spandiensten.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, gastheer en gastvrouw, maatjeswerk en bezoekwerk