Penningmeester

Stichting LeRoy Groningen
Betalen van rekeningen. Factureren van diensten. Verantwoorden in een financieel verslag.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: administratie en kantoor