Bestuurslid

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
De Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid komt op voor de belangen van ME/CVS-patiënten op het gebied van werk, onderwijs, arbeidsongeschiktheid en uitkeringen. De Steungroep wil het bestuur uitbreiden van drie tot vijf leden, waarbij we de aandachtsvelden en rollen in onderling overleg verdelen. Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker en twee bestuursadviseurs. Wie zoeken we? Een bestuurslid, dat actief in de voorhoede meedoet op een of meer van de volgende aandachtgebieden: Lobby en projecten om de positie van ME-patiënten te verbeteren Het biomedisch onderzoeksprogramma: begeleiden patiëntenparticipatie vanuit de Steungroep en meedenken en- praten bij de voorbereiding van nieuwe onderzoeksvoorstellen door wetenschappers. De ontwikkeling van een nieuwe Richtlijn ME/CVS: intern meedenken ter ondersteuning van onze vertegenwoordiger. Meedoen in verschillende overleggen met andere ME/CVS-patiëntenorganisaties
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, volwassenen
  • Activiteiten: bestuur