Medewerker in dagopvang voor dak- en thuislozen

Leger des Heils, De Spilsluizen
De dagopvang De Spilsluizen is een veilige plek, waar dak- en thuislozen hun rust, warmte en aandacht vinden. Zij komen dagelijks binnen voor een praatje, drinken en eten. Eens per week serveren we een warme maaltijd. Naast de dak- en thuisloosheid spelen problemen als verslaving, psychiatrie en eenzaamheid. Bezoekers en vrijwilligers kunnen elkaar vinden op basis van gelijkwaardigheid. Behalve vrijwilligers werken er op De Spilsluizen ook beroepskrachten. Onze vrijwilligers worden ingewerkt op een aantal werkzaamheden: barwerkzaamheden, zoals koffie/thee inschenken, tosti's bereiden en soep opscheppen. Ook is een praatje maken met de bezoekers heel waardevol en kunnen ze een spelletje op zijn tijd zeker waarderen! In de gang registreren de vrijwilligers wie er binnen komt en delen ze de post uit aan mensen die daarom vragen. Daarnaast delen ze kleding uit aan wie dat nodig heeft.
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: gastheer en gastvrouw, horeca, keuken, kok