Medewerker Algemene Dienstverlening

Slachtofferhulp Nederland
Na een ingrijpende gebeurtenis spelen er allerlei emoties en krijgen slachtoffers en nabestaanden met verschillende instanties te maken. Je hebt namens Slachtofferhulp Nederland persoonlijk contact met slachtoffers. Je bekijkt welke hulp ze nodig hebben en biedt emotionele en praktische ondersteuning. Soms is één gesprek voldoende, soms heeft iemand meer ondersteuning nodig. Zo nodig verwijs je door voor vervolghulp.
  • Doelgroep: jongeren 16 tot 23 jaar, volwassenen
  • Activiteiten: administratie en kantoor, advies en voorlichting, hulpverlening en verzorging