Coördinator SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje Gemeente Groningen
Steeds meer mensen worstelen met hun administratie en financiën. Ze komen er zelf niet meer uit en krijgen schulden. Ze hebben iemand nodig die geduldig luistert, meedenkt, praktische hulp geeft en aanmoedigt, zoals bijvoorbeeld een SchuldHulpMaatje. De getrainde en gecertificeerde SchuldHulpMaatjes bij onze organisatie worden begeleid door een coördinator.  Wat doet een Coördinator SchuldHulpMaatje?Onze SchuldHulpMaatjes begeleiden een hulpvrager tijdens een vaak intensief traject. Maar zij kunnen het niet alleen; ze moeten goed worden begeleid, kunnen vaak wel een klankbord gebruiken, en hebben zelf soms ook begeleiding nodig. Dat is het werk van onze Coördinator SchuldHulpMaatje. Als coördinator houd je je niet alleen bezig met het intakeproces van hulpvragers, maar ook met de intake van (nieuwe) maatjes. Je begeleidt, samen met je collega-coördinator, een groep SchuldHulpMaatjes. Je bent hun klankbord en coach. Je bent samen met het team gesprekspartner voor de lokale partijen, zoals ambtenaren en lokale instellingen.Samen met de andere coördinator overleg je welk gedeelte van de week je beschikbaar bent voor dit vrijwilligerswerk.
  • Doelgroep: jongeren 16 tot 23 jaar, volwassenen
  • Activiteiten: coaching en mentoring, financieel en formulieren, organiseren en coördineren