Algemeen bestuurslid

Autisme Digitaal
Autisme Digitaal is een stichting voor en door autistische volwassenen. We hebben een sterke ontwikkeling doorgemaakt en we willen de bestuurlijke basis mee laten groeien. Ter uitbreiding van het huidige bestuur zijn we daarom op zoek naar twee nieuwe Algemene Bestuursleden, die onderdeel gaan uitmaken van een 7 koppig bestuur. Als algemeen bestuurslid bewaak je samen met de andere bestuursleden de koers van de stichting: wat is onze doelstelling en hoe bereiken we die het beste? Je ziet toe op de uitvoering door de directeur en de andere vrijwilligers, en de besteding van het geld en middelen. Elk jaar kijk je kritisch naar de jaarrekening, het jaarverslag, de begroting en het activiteitenplan en stel je deze vast. Om het bestuur met extra kennis bij te staan, houd je jezelf op de hoogte van ontwikkelingen in de autisme-wereld. Eventueel representeer je de stichting bij externe aangelegenheden. Je vergadert ten minste zes keer per jaar via Zoom. Tussen de vergaderingen door kun je met andere bestuursleden werken aan beleids- en gespreksstukken. Af en toe is er contact via email of Whatsapp, waarop tijdig gereageerd moet worden. Eén keer per jaar is er een fysieke bestuursbijeenkomst op een centrale plek in Nederland.Elk bestuurslid beheert een eigen portefeuille (bijv. ‘Financieel, of ‘Juridisch’) en is contactpersoon voor één van de werkgroepen binnen Autisme Digitaal.Bij uitval van een bestuurslid of bij het inwerken van nieuwe bestuursleden kan er tijdelijk een extra beroep op je gedaan worden.
  • Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking, volwassenen
  • Activiteiten: bestuur