Coach Stadjers Hand in Hand

Stadjers Hand in Hand
Je bent coach op gelijkwaardige basis van bewoners op allerlei vlakken: Financieel (bv. budgetteren), persoonlijk, opvoedkundig, netwerk opbouwen, scholing en/of werk, meegaan naar officiele instanties zoals Gemeente, Kredietbank, Ziekenhuizen, Voedselbank, Wij teams, Zorg, Thuisin050, enzovoorts. Verder help je met toegang verschaffen tot regelingen en voorzieningen indien nodig. Doel is om mensen weer grip op hun eigen leven ( terug) te geven. De bewoner is het uitgangspunt. De deelnemer heeft het minder getroffen en leeft in armoede. Wekelijks contact bij de deelnemer thuis is logisch. Onze stadjers hebben jou nodig!!
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, volwassenen
  • Activiteiten: coaching en mentoring, financieel en formulieren