Medewerker Groen

50|50 Groningen Leger des Heils
50|50 Green is een buitendienst in de groenvoorziening. Medewerkers gaan samen met een werkbegeleider op pad in Groningen en Assen om groen onderhoud te verrichten voor verschillende klanten en woningcorporaties. Je taken zijn heel divers en kunnen per dag variëren: Schoffelen, bladeren blazen en harken, onkruid verwijderen, snoeiwerkzaamheden. Plaatsen of herstellen van schuttingen. Eenvoudige tuinen aanleggen/beplanten. Sneeuwruimen, zout strooien. Je kunt eventueel een 1-op-1 buddy zijn ter ondersteuning van een ander.
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: techniek en klussen, tuinwerk en buitenwerk