Penningmeester

Turnstad Groningen
Als penningmeester beheer je en coördineer je het financiële deel van de vereniging.  Hoofdtaken: Draagt zorg voor een goede boekhouding. Beheert de gelden en bezittingen van de vereniging. Maakt jaarlijks een begroting. Legt jaarlijks op de ALV verantwoording af over de financiële positie van de vereniging. Geeft inzicht in de boekhouding aan de door de ALV benoemde kascontrolecommissie. Beheert de contracten van werknemers samen met bestuurslid personeelszaken. Verzorgt de salarisadministratie en onkostenvergoedingen voor betaalde vrijwilligers.
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: administratie en kantoor, bestuur, financieel en formulieren