Zomervrijwilliger met dak- en thuislozen

Leger des Heils, De Spilsluizen
Als vrijwilliger doe je een aantal verschillende dingen: met een collega doe je barwerkzaamheden, zoals koffie/thee inschenken, tosti's bereiden en soep opscheppen. Daarnaast registreer je bezoekers die binnenkomen en deel je de post uit aan de mensen die bij ons een briefadres hebben. Ook is een praatje maken met de bezoekers heel waardevol en kunnen ze een spelletje op zijn tijd zeker waarderen! De dagopvang De Spilsluizen is een veilige plek, waar dak- en thuislozen hun rust, warmte en aandacht vinden. Zij komen dagelijks binnen voor een praatje, drinken en eten. Eens per week serveren we een warme maaltijd. Naast de dak- en thuisloosheid spelen problemen als verslaving, psychiatrie en eenzaamheid. Bezoekers en vrijwilligers kunnen elkaar vinden op basis van gelijkwaardigheid. Gedurende één week in de maanden juni, juli of augustus werk je intensief samen met onze ervaren vrijwilligers en de beroepskrachten in onze opvang. In de week dat je actief bent als zomervrijwilliger, draai je 6 openingstijden mee. In overleg is het mogelijk om alleen de ochtenden, middagen of avonden te werken gedurende meer weken. Gedurende je week krijg je met alle facetten van het werk te maken d.m.v. een inwerkprogramma.
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: gastheer en gastvrouw, horeca, keuken, kok, vakantieactiviteiten