Voorzitter Bestuur

Buurtcentrum Sonde 2000
Het bestuur van de Stichting Sonde2000 / de Tuinwijk voert het beheer over 2 buurtcentra: Sonde 2000 (in de Vensterschool achter “de Parrel”) en TuinPad (gelegen in het Bessemoerparkje tussen Tuinwijk en Paddepoel). In beide buurtcentra vinden allerlei activiteiten plaats. Sommige komen tot stand op initiatief van de bewoners , sommige op initiatief van het bestuur. We proberen de inwoners van Selwerd, Paddepoel en de Tuinwijk daarbij zo goed mogelijk te bedienen.Wij zoeken uitbreiding met op dit moment 2-3 bestuursleden. We komen ca. 10x per jaar bij elkaar om te overleggen. Daarnaast kunnen bepaalde functies nog extra tijd kosten.Als voorzitter bestuur: Zal af je en toe samen met de penningmeester grote uitgaven moeten fiatteren. Bepaal je samen met de andere bestuursleden het beleid binnen de buurtcentra. Maak je samen met de secretaris en de zakelijk leider de agenda voor het overleg. Zit de vergaderingen voor. Treedt je naar buiten als vertegenwoordiger van het bestuur: zowel naar bewoners als instanties.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: bestuur