Penningmeester

Stichting Monument & Materiaal
De werkzaamheden bestaan onder andere uit: Het bijwonen van de vergaderingen. Het beheren van de financiën. Het (mede) opstellen en het bewaken van de begroting en het opstellen van de jaarrekening. Het onderhouden van contact met de huisbank. De penningmeester werkt samen met het secretariaat van Monument en Materiaal voor het uitvoeren van betalingen. De tijdsbesteding – los van de bestuursvergaderingen – is onregelmatig en bedraagt circa 1 uur per week. Het bestuur is onbezoldigd. Het bestuur komt 10 à 11 keer per jaar bijeen (gemiddeld eens per vier weken m.u.z. vakantieperiode).
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: bestuur, financieel en formulieren