Breng mensen samen in een leesclub

Stichting Senia
Bijeenkomsten organiseren in jouw werkgebied, waarbij je mensen met belangstelling voor een leesclub samenbrengt en op weg helpt. Mensen die elkaar nog niet kenden gaan na afloop als groep de deur uit en verheugen zich op hun gezamenlijke leeservaringen. Tijdens de bijeenkomst: informeren, vragen beantwoorden en ter plekke groepen vormen die verder willen als leesclub. Deze groepen uit de startblokken helpen. Na de bijeenkomst is duidelijk met wie, op welk moment en waar de groep gaat samenkomen. Ook heeft de groep bepaald welke boeken er gelezen en besproken gaan worden. Verzamelen en digitaal verwerken van administratieve gegevens en deze terugkoppelen, zodat Senia kan zorgen voor een correcte afwikkeling. Senia regelt bijvoorbeeld de opname in de ledenadministratie, facturering en verzending van leeswijzers. Contact leggen en onderhouden met lokale partners, zoals bibliotheek, boekhandels en/of andere relevante instellingen/locaties. Senia heeft ook muziekluisterclubs. Als ambassadeur kun je het oprichten van lees- en luisterclubs combineren. Je krijgt hierbij desgewenst specifieke ondersteuning. 
  • Doelgroep: iedereen, ouderen 55+, volwassenen
  • Activiteiten: advies en voorlichting, culturele en creatieve activiteiten, organiseren en coördineren