Chauffeur

Al├ętho
Bij Alétho komen de meeste deelnemers zelfstandig naar onze locatie (Schweitzerlaan 2) toe, maar wij zoeken een of meer vrijwilligers die deelnemers die niet zelfstandig kunnen reizen, met de auto kunnen halen van huis en weer kunnen terugbrengen. Deelnemers zijn er (meestal) 's ochtends tussen 9.00 en 12.30 uur en 's middags tussen 12.30 en 16.00 uur. Afhankelijk van de wens van de deelnemer en de mogelijkheid van de vrijwilliger die de deelnemer gaat vervoeren, worden begin- en eindtijd bepaald.Het kan zijn dat een deelnemer in Groningen (stad) woont, maar het kan ook zijn dat hij of zij in een van de omliggende dorpen woont.
  • Doelgroep: jongeren 16 tot 23 jaar, mensen met een psychische beperking, volwassenen
  • Activiteiten: vervoer