Assistent jong dementerenden Veldspaat

Saaksumborg
Veldspaat is een levendig woonzorgcentrum aan het rand van Vinkhuizen. Het is gezellig en comfortabel. Leefplezier, goede zorg en veiligheid staan voorop. Helpen me één op één activiteiten met bewoners van huishoudelijk aard. Helpen bij ontbijt en middagmaaltijd, tafel dekken en opruimen. De was doen, strijken en strijkgoed vouwen, de vloer vegen en dweilen. Wandelen met een bewoner of samen een boodschap doen. Andere spandiensten of activiteiten met bewoners.
  • Doelgroep: mensen met een psychische beperking, ouderen 55+, volwassenen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, huishoudelijk werk, hulpverlening en verzorging