In orde houden van atelier

Stichting Doedertoe
Het op orde houden van de werkplaats. Er op toezien dat de materialen netjes en geordend liggen. Nieuw ingebrachte materialen een plaats geven.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: toezicht en beheer