Penningmeester voor het bestuur

Speelotheek Groningen
De penningmeester maakt deel uit van het bestuur en draagt zorg voor de financien van de organisatie. Werkzaamheden zijn onder meer het innen van de contributies, opstellen van de begroting en de jaarrekening, bijwonen van de bestuursvergaderingen. Het bestuur vergadert 5-6 keer per jaar.
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: bestuur, financieel en formulieren