Hoofd Bevolkingszorg

Rode Kruis
Je zorgt voor een opgeleid team hulpverleners binnen het district en ondersteunt het team zoveel mogelijk. Je overlegt regelmatig met de teamleiders en de coördinator Hulpverlening over bijvoorbeeld behoefte aan opleiding en oefening. Je neemt op tactisch gebied deel aan voorbereiding, uitvoering en evaluatie van oefeningen. Als je team wordt ingezet, houd je contact met de coördinator Hulpverlening, signaleert knelpunten en werkt mee aan oplossingen. Tijdens een inzet werk je vanuit het actiecentrum van het Rode Kruis samen in een regiostaf.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: organiseren en coördineren