Penningmeester

BSV de Apenkooi
Samen met een voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het bestuur van een vereniging. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de organisatie. Hier horen als taken bij dat hij de financiële administratie doet en bepaalt of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn. Het is dus belangrijk dat de penningmeester beschikt over goed financieel inzicht. De taken van de penningmeester zijn het: Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen; Doen en ontvangen van betalingen; Bijhouden van kas- en bankboek; Maken van het financieel jaarverslag; Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting Aanvragen van subsidies Financieel contactpersoon richting de speeltuincentrale
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: administratie en kantoor, bestuur, financieel en formulieren