Ondersteunend medewerker werkplaats IImarinen

Saaksumborg
llmarinen is een centrum voor zorg, begeleiding en wonen. llmarinen is er voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Uitgangspunt: Wie je bent en wat je kan is belangrijker dan je beperking. llmarinen heeft o.a. een kinderdagcentrum, woonhuizen, een logeerhuis en enkele werkplaatsen. De werkleider helpen bij de activiteiten. Deelnemers begeleiden bij het werk in de wasserij.  Met elkaar koffie/theedrinken en eten. Andere hand- en spandiensten.
  • Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking
  • Activiteiten: huishoudelijk werk, hulpverlening en verzorging