Ondersteuner bij activiteiten voor cliënten

Cosis Zorgpost Helpman
Ondersteuning bij individuele en groepsactiviteiten. Cosis Helpman biedt wonen, dagbesteding en logeren aan cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (lichamelijk, gedrags- of psychische problematiek). Bij de te ondersteunen activiteiten valt te denken aan: koken, boodschappen doen, spelletjes doen, knutselen, fietsen, wandelen, tuinieren, e.d.Er is een mogelijkheid om als vrijwilliger gekoppeld te worden aan een groep of aan een individuele cliënt.
  • Doelgroep: mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, volwassenen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, culturele en creatieve activiteiten, maatjeswerk en bezoekwerk