Medewerkers gezocht voor vieringen voor dak- en thuislozen

Open Hof (Straatpastoraat)
Iedere zondagavond van 17.45 - 18.30 uur is er een oecumenische viering in de kapel van Straatpastoraat de Open Hof, waar de bezoekers van de dagopvang naar toe kunnen. Er is een voorganger, een pianist en er zijn altijd twee ondersteunende vrijwilligers aanwezig. Deze laatsten hebben als taken: Voorafgaande aan de viering: brood smeren en koffie zetten. Tijdens de viering de voorganger ondersteunen, in overleg met de voorganger. Na de viering de kapel netjes achterlaten. Vieringvrijwilligers dienen één of twee keer per maand beschikbaar te zijn om te ondersteunen bij de vieringen.
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, volwassenen
  • Activiteiten: gastheer en gastvrouw