Lid WIJ-Raad

WIJ Groningen
De WIJ-raad is de inwonersraad van WIJ Groningen. De WIJ-raad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de inwoners van de gemeente Groningen te behartigen, zowel op het gebied van maatschappelijke ondersteuning als basisjeugdzorg. WIJ Groningen ziet de WIJ-raad als een belangrijke gesprekspartner, voor zowel gevraagd als ongevraagd advies, in dialoog en loyale tegenspraak. De Wij-raad heeft maximaal 13 leden en komt één keer per maand bijeen. Eén keer in de zes weken is er een overlegvergadering met de bestuurder. De WIJ-raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Mogelijke onderwerpen waarover de WIJ-raad advies kan geven zijn: Inclusie, diversiteit en medezeggenschap van inwoners; Verbindingen met organisaties en activiteiten in de wijken en buurten; Toegankelijkheid van WIJ Groningen; Structuur en strategie van WIJ Groningen.
  • Doelgroep: iedereen
  • Activiteiten: bestuur