Begeleider sociaal project Daadkracht met Draadkracht

Stichting Studio Draadkracht
Je bent medeverantwoordelijk voor: Het bedenken en ontwerpen van producten die de vrouwen kunnen maken. Het maken van werkbeschrijvingen en patronen voor deze producten. intake gesprek voeren met belangstellenden en evt. haar begeleider. Administratie bijhouden. Bekendheid geven aan het project en de verkoop van de producten. Daarnaast begeleidt je de bijeenkomsten waarbij je uitlegt hoe ze een bepaald product moeten maken, je de deelnemer stimuleert om eigen creativiteit aan te boren, je begeleidt het groepsproces. Hierbij heb je ondersteuning van een assistent (bijvoorbeeld een participatiemedewerker en/of stagiaire).
  • Doelgroep: mensen met een migratieachtergrond, mensen met een psychische beperking, vrouwen
  • Activiteiten: activiteitenbegeleiding, culturele en creatieve activiteiten, organiseren en coördineren