Assistent Frontoffice Vluchtelingenwerk

Saaksumborg
VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. VluchtelingenWerk helpt: vanaf het moment van binnenkomst tot en met integratie in de Nederlandse samenleving. Het is een onafhankelijke organisatie, die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Mensen bouwen een nieuw bestaan op. Veel vrijwilligers helpen mee. In Groningen is het kantoor voor Noord-Nederland, met het bedrijfsbureau, en de afdelingen financiën, personeel en projecten. Ook de managers asiel, integratie en inburgering hebben er hun werkplek, net als het steunpunt juridisch en gezinshereniging. Het adres: Friesestraatweg 191-3, 9743 AC  Groningen. Taken gasten helpen met informatie de telefoon beantwoorden eenvoudig administratief werk overige werkzaamheden
  • Doelgroep: iedereen, mensen met een migratieachtergrond
  • Activiteiten: administratie en kantoor, informatie en advies