Fitness-maatje voor dove mevrouw

's Heerenloo Wooncentrum Doven Groningen regio de Noorderbrug
Je begeleidt een dove vrouw op vrijdag naar fitness en sport samen met haar bij basic fit in Groningen (de begeleider mag gratis mee sporten). De cliënte heeft ondersteuning nodig bij het gebruik van de apparaten en daarnaast enige ondersteuning nodig bij de communicatie met anderen. Ondanks dat mevrouw goed kan liplezen is gebarentaal wel handig maar niet noodzakelijk.
  • Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking
  • Activiteiten: informatie en advies, maatjeswerk en bezoekwerk, sport en spel