Bestuursleden

Vereniging Dierenambulance Groningen
Het bestuur treedt op als een faciliterend bestuur en zij ondersteunt en controleert de manager van de DAG; daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de vereniging. Thans zijn 3 bestuursleden in functie en zijn de functies van voorzitter, penningmeester en ambtelijk secretaris ingevuld.
  • Doelgroep: dieren, mensen met een psychische beperking
  • Activiteiten: bestuur