Coördinator uitgifte (zaterdag)

Voedselbank Stad Groningen
Dagelijkse leiding in de winkel (zaterdag) (andere extra dagen in overleg). Start werkzaamheden met basis pakket tassen voor nieuwe klanten klaar te zetten. Meten van de temperatuur in koeling en diepvries en noteert op lijst aan begin en eind van de dag. Deze lijst wordt maandelijks ingeleverd bij administratie. Bij problemen wordt dit direct mondeling doorgegeven aan de bedrijfsleiding. Helpt met sorteren wanneer voedsel binnenkomt en beoordeelt wat nog wel uitgegeven kan worden en wat niet. Brengt de producten samen met de uitgifte vrijwilligers naar de winkel. Noteert aantal klanten per dag, en stelt vast hoeveel men mag meenemen a.h.v. gezinssamenstelling, schrijft dit op kaartjes voor bij de vakken/koeling. Overlegt met coördinator groente/fruit (BL) hoeveelheid groente en fruit en hoeveel er is in de koeling om uit te delen. Vult de winkel aan, indien nodig en als er genoeg is om uit te delen. Beantwoord vragen van klanten en vrijwilligers over bijv. producten over datum / THT / TGT datum. Gaat met klanten in gesprek die moeilijkheden maken en/of boos zijn. Indien nodig wordt de bedrijfsleiding gevraagd om in te grijpen. Aan het eind van de uitgifte wordt er opgeruimd en schoongemaakt. Voedsel wat overblijft kan worden meegegeven aan vrijwilligers, maar niet wat ingekocht is. Vraagt vrijwilligers voor schoonmaken kantine, wc’s (inclusief kantoor/kantine wc’s).
  • Doelgroep: volwassenen
  • Activiteiten: coaching en mentoring, organiseren en coördineren, winkelwerk